เกี่ยวกับเทศบาล
บุคลากรเทศบาล
ดาวน์โหลด
บริการประชาชน
บริการอื่นๆ
แนะนำลิงค์สำคัญ
 

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
หน้าที่ย้อนกลับ[1][2][3][4][5]หน้าถัดไป

โครงสร้างและระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

ถนน ในเขตเทศบาลมี 107 สาย ซอย 19 ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น 71,418

กิโลเมตร โดยแยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 11.1.35 กิโลเมตร ถนนลาดยางยาว 3,628 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ยาว 37,832 กิโลเมตร ถนนดินยาว 18,823 กิโลเมตร

การคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ตอนขอนแก่น - อุดรธานี ) ตัดผ่านและเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่น และมีทางรถไฟตัดผ่านสายกรุงเทพ - หนองคาย การคมนาคมโดยทางรถยนต์และรถไฟสะดวกมาก

การประปา เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ให้การบริการน้ำประปาในเขตเทศบาล ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แหล่งน้ำดิบจากอำเภอน้ำพอง

ไฟฟ้า เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ให้บริการทางด้านไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเขตชุมชนเทศบาล ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสาวนกวาง และเทศบาลได้ให้ความสะดวกจัดหาและจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งในเขตเทศบาลให้ได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง

การสื่อสาร เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ให้บริการทางด้านการสื่อสารในชุมชน เทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขและชุมสายโทรศัพท์ โดยเฉพาะการไปรษณีย์ โทรเลข สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งอำเภอ มีการรับ – ส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุ ธนาณัติ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

การใช้ที่ดิน เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง มีพื้นที่ทำการเกษตรกรรม ประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัย

 
หน้าที่ย้อนกลับ[1][2][3][4][5]หน้าถัดไป

ไทยรัฐ
คม ชัด ลึก
เดลินิวส์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
BangkokPost
Tha Nation
ไทยโพสต์
ข่าวจาก อ.ส.ม.ท
สยามกีฬารายวัน
กีฬารายวันคิกออฟ
บ้านเมือง
เสรีรายวัน
สยามโครนิเคิล
แนวหน้า
สยามรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์เชียงใหม่
ประชาชาติ
เดอะเนชั่น คมชัดลึก
CNN
MSNBC
NBC
USA Today
The New York Times
Washington Post
WorldNetDaily
CBS SportsLine
Cnet News
American Online
Wired.com
ABCNews
China Today
JaPan Today
Yahoo News
Foxnews
Dallas News
Google News
twitter ข่าวสั้น
flickr ประมวลภาพ
flickr สไลด์โชว์ ภาพ
บล๊อก,บทความ
 
 
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น Website: www.kaosuankwang.com
Webmaster: Email: info@kaosuankwang.com
Administrator